0610159676 – Oplichter Fred heeft nw simkaart

06-10159676 is gebruikt bij internetoplichting
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
Agent Sanders
xbox one benodigdheden
65
NL61ABNA0811086593
GUIDO G
Roden 0610159676
deed zich voor als Guido, iemand die zogenaamd in de zorg werkte en daardoor niemand kon ontvangen, vanwege het virus. marktplaats betaalverzoek deed het niet zei die, daarna overgegaan op TIKKIE, maar zag dat deze persoon al veel mensen heeft opgelicht, wij willen graag met iedereen in contact komen en zoveel mogelijk correspondentie verzamelen en informatie, zodat dit meegenomen kan worden in het dossier dat die dit jaar 200 uurtjes taakstraf kan krijgen, negeert hij dit zit er een celstraf van 2 maand op hem te wachten, doet zich ook eerder voor als ene FRED uit LEIDEN


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren