0610200064 – kijk uit met dit figuur

06-10200064 is gebruikt bij internetoplichting
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
ander 06 zelfde persoon
bijna ingetrapt gebruikt nieuw nummer
0
NL67ABNA0603337414
Hasan Kus
0610200064
werd eerst via sms benaderd door deze persoon. Hij gebruikt daar 06-57067873
Dit nummer is hier op deze site ook al bekend. Werd later via Whatsapp door dezelfde persoon benaderd over dezelfde advertentie waar we bijna een afspraak over hadden gemaakt. Met nu dus een nieuw 06 nummer


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren