0612435602 – fout!

06-12435602 is gebruikt bij internetoplichting
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
Vraagt om oplichting
Boekje Pionierspad
15
NL13ABNA0506417344
Koen
0612435602
Naar aanleiding van gevraagd advertentie op Marktplaats


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren