06127929228 – zeer onbetrouwbaar

06-127929228 is gebruikt bij internetoplichting
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
albert
groepenkast
150,00
NL56RABO0347848516
Lorena K
Groningen 06127929228
groepenkast gekocht via marktplaats, betaald met betaalverzoek van marktplaats en kort daarna werd de advertentie door marktplaats verwijderd wegens een frauduleuze verkoper.
aangifte gedaan bij politie, melding gemaakt bij marktplaats en online betaal platform.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren