0613358261 – OPgelicht

06-13358261 is gebruikt bij internetoplichting
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
0613358261 - OPGELICHT
3 sta tickets Coldplay
340
LT673160038029035529
fake naam
Den Bosch 0613358261
Internet oplichting met kaarten voor Coldplay. Valse identiteit via Teun van Pelt, 's-Hertogenbosch
Thea
3 sta tickets Coldplay 15-07-2023
320,00
BE85739020855506
Van Pelt
Hertogenbosch 0613358261
Identiteitsfraude via Marktplaats en daarmee tientallen mensen opgelicht voor duizenden euro's.
Via Marktplaats tickets Coldplay wel betaald maar niet ontvangen
De echte sportwinkel heeft aangifte gedaan van identiteitsfraude en ik van oplichting.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren