0614709878 – niks meer gehoord

06-14709878 is gebruikt bij internetoplichting
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
Jantine1986
Zwembadverwarming
56,75
NL13ABNA0506417344
Johan
Zutphen 0614709878
Opgelicht voor een zwembadverwarming. Stuurde mij foto´s via MP maar na de betaling via een tikkie (via whatsapp) niks meer gehoord


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren