0614906129 – kneus

06-14906129 is gebruikt bij internetoplichting
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
Mike T.
Efteling kaartjes aangeboden
40
NL13ABNA0506417344
JayBrujin
Purmerend 0614906129
Bood 4 Eftelingkaartjes aan voor 80 euro. Contact via Whatsapp. 2 kaartjes gekocht, geld overgemaakt na Tikkie, geen contact meer.
Geld is door naar NL43BUNQ2068776200.
Aan telefoonnummer is ander BUNQ rekeningnummer (NL10BUNQ2068758849) gekoppeld.
Wil de personen graag even bezoeken, wie heeft adres?


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren