061967899 – Efteling oplichter

06-1967899 is gebruikt bij internetoplichting
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
LvD
EFTELING TICKETS
135
NL73RABO0325301433
Daan Verhagen
Amsterdam 061967899
Vertel ...


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren