0620287934 – no good

06-20287934 is gebruikt bij internetoplichting
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
Koc
Niks
650
NL88INGB0755385063
Harvey glover
De goorn 0620287934
Wou ps5 kopen alleen ik check de via NL88 INGB 0755 3850 63
En zag een melding via jullie site. Ik heb hem hier over gesproken en weg was die. Gelukkig niks betaald . Trouwens zijn naam was y. Kina


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren