0620493856 – tricky number

06-20493856 is gebruikt bij internetoplichting
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
Dave
VR Bril
175
NL13ABNA0506417344
Kelner
Emmen 0620493856
VR Bril gekocht via Facebook Marketplace. Niet ontvangen.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren