0620776650 – foute boel!

06-20776650 is gebruikt bij internetoplichting
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
Belong
Fifa 21
35
NL27KNAB0259270040
Mikel Veldhuizen
Tilburg 0620776650
Netjes contact, zou het opsturen, stuurt niets... oplichter.. en biedt het overal weer te koop aan, met een andere account en dezelfde fotos..


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren