0623153886 – no good

06-23153886 is gebruikt bij internetoplichting
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
Geen spel
Spel
85
NL13ABNA0506417344
Anton
Nijmegen 0623153886
Vertel ...


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren