0626947210 – Oplichting huurwoning

06-26947210 is gebruikt bij internetoplichting
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
Oplichting huurwoning
Huurovereenkomst
250,00
NL13ABNA0506417344
Jose
Vleuten 0626947210
Ik heb middels een tikkie een borgsom betaald om aan te geven de woning te willen huren.
Hij communiceert onder de naam Jordy.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren