0657095839 – kak

06-57095839 is gebruikt bij internetoplichting
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
gedupeerde
nintendo switch
200
NL02INGB0653759614
BB
Westwoud 0657095839
nintendo switch gekocht maar na betaling geen contact meer. geen track en trace en geblokkeerd
M.r
Draagzak artipoppe
150
NL64BUNQ2043742450
Sanna / Duncan Mangel
Velserbroek 0657095839
Opgelicht via marktplaats met een draagzak van artipoppe €150 overgemaakt via de service bunq.

Advertentie verwijderd etc.

Doe aangifte.

Hoe meer hoe beter voordat er wat aan gedaan wordt.
Draagzak
Artipoppe draagzak
100
NL91BUNQ2042915815
Ceo
0657095839
Draagzak besteld en betaald. Ze zouden een verzendbevestiging sturen. Nu hebben ze mij geblokkeerd


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren