0682523188 – trieste trut

06-82523188 is gebruikt bij internetoplichting
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
Oplichter ring deurbel
Ring deurbel
30,00
NL61ABNA0811086593
MIESKE
Eindhoven Valkenswaard 0682523188
Meneer zegt alleen een tikkie te kunnen sturen omdat het via marktplaats niet lukt. Ik had al wantrouwen en gaf aan 30 euro te betalen en nog een keer 30 bij aankomst deurbel. Na betaling confrontatie niks meer vernomen


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren