0682614068 – kijk maar uit!

06-82614068 is gebruikt bij internetoplichting
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
Babyfoon nooit aangekomen
Babyfoon Luvion
77
NL13ABNA0506417344
Manon
Langeboom 0682614068
Vertel ...
Henri
Luvion babyfoons
67,25
NL13ABNA0506417344
Hebben dingetjes
Nijmegen 0682614068
Geld betaald via tikkie op WhatsApp.
Product nooit ontvangen.
Druk dus pas na weekend.
Moeder opgenomen in ziekenhuis.
Vervelend nieuws gekregen etc


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren