0683672092 – smerig geval

06-83672092 is gebruikt bij internetoplichting
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
Ikkrijgjenogwel
Stone island jas
233,35
NL56RABO0347848516
TilburgTM
Tilburg 0683672092
Jas gekocht en betaald maar nooit ontvangen en elke keer kutamoesjes op de app


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren