0685193325 – Oplichting!

06-85193325 is gebruikt bij internetoplichting
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
Arif
Joystick ps4
25
NL13ABNA0506417344
Diana Hashimi
Haarlem 0685193325
Verkocht ps 4 joystick, nu een ps4 te koop gezet niet kopen ! Bij omschrijving staat er een andere rekening NL 65 ABNA 086287493

Niks kopen!!!

KayD
Playstaton 4
160,00
NL13ABNA0506417344
Kappen
Hollum 0685193325
PS4 betaald en geld overgemaakt maar daarna neemt hij niet op en heeft mij geblokkeerd . De Tikkie wat hij heeft gestuurd is op een blacklist - had ik maar gecheckt. Ik kan dus ook geen Iban invullen op de aangifte formulier maar ga zeker aangifte doen.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren