0685368699 – gevaar

06-85368699 is gebruikt bij internetoplichting
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
Van
Date
30
NL13ABNA0506417344
Mike Eersteling
Gouda 0685368699
Moest voor een service vooruit betalen met tikkie maar daarna werd ik geblokeerd.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren