0687001423 – nasty

06-87001423 is gebruikt bij internetoplichting
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
Helaas opgelicht
Spel
11,34
NL61ABNA0811086593
A.Charaf
Rotterdam 0687001423
Spel gekocht maar nooit ontvangen


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren