0687318837 – triest!

06-87318837 is gebruikt bij internetoplichting
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
max
PlayStation 5
500
NL27KNAB0259270040
Hogendorf
0687318837
Kon niet afhalen vanwege corona, maar verzekerde me dat ze m op zou sturen bij betaling. Na betaling niks meer van gehoord en natuurlijk nooit wat ontvangen.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren