0687878414 – Virus!

06-87878414 is gebruikt bij internetoplichting
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
Virus killer
Cartridges
000,00
NL48RABO0000000000
Timo Alkema
Drachten 0687878414
Hij wilt mij een verzendlabel aan laten maken met zijn link die dus waarschijnlijk vol zit met virussen en andere ellende. NIET DOEN!!!


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren