Disclaimer

VRIJWARINGSCLAUSULE (disclaimer)

We doen ons best om de NepWekker website zo goed mogelijk te maken. We proberen de teksten ook zo begrijpelijk mogelijk op te schrijven. De teksten van NepWekker geven je geen rechten.

  • We maken je graag duidelijk dat de informatie op deze website alleen is bedoeld voor algemene doeleinden. Het is geen persoonlijk, op jouw situatie afgestemd advies.
  • Door deze website te bezoeken gaat je akkoord met de gebruiksvoorwaarden en de vrijwaringsclausule (disclaimer).
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.
  • Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.
  • Op de verwerking van persoonsgegevens is ons privacybeleid van toepassing.
  • Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten op de website en de opgenomen informatie bij NepWekker.
  • Deze website en de gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.
  • In de vrijwaringsclausule (disclaimer), gebruiksvoorwaarden, privacyverklaring en klachtenprocedure wordt de benaming NepWekker gebruikt. In alle gevallen worden daarmee de beheerder, redactieleden en webmaster(s) van de NepWekker-website aangeduid.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Wij besteden continue zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website. Op de NepWekker site worden diverse interactiemogelijkheden aangeboden. De redactie bekijkt de geplaatste berichten niet vooraf – tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Berichten die oproepen tot geweld of op een andere wijze de grenzen van het betamelijke overschrijden, worden zo spoedig mogelijk verwijderd. Het kan evenwel voorkomen dat je dergelijke berichten korte tijd aantreft. Wij distantiëren ons nadrukkelijk van deze berichten en verontschuldigen ons er bij voorbaat voor. Het is mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk fouten te voorkomen.

NepWekker en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van gebruikers van (forum)pagina’s. De meningen en boodschappen op de forumpagina’s geven niet de mening of het beleid van NepWekker weer. Ditzelfde geldt voor informatie van derden waarvan je via links op onze website kennis neemt. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze website is verkregen.

NepWekker kan, geheel naar eigen inzicht, ingezonden materiaal verwijderen inkorten en/of aanpassen. Deze website is alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen NepWekker de content aanbiedt. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.
Door het leveren van bijdragen aan de op NepWekker geplaatste informatie stemmen bezoekers op voorhand onvoorwaardelijk en eeuwigdurend in met bovengenoemd gebruik van (delen van) hun bijdragen.

PRIVACYVERKLARING

Persoonlijke gegevens die je via de site hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde de persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Je e-mailadres zal alleen worden gebruikt om je een verificatie mail te zenden met de ingevoerde gegevens.  Het e-mailadres van gedupeerden en bezoekers zal niet zichtbaar zijn op de website.

Naast door je verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze website. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste kan o.m. gebeuren door het gebruik van cookies. Je kunt je browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze website dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Wanneer rechtens komt vast te staan dat NepWekker daartoe gehouden is, zal NepWekker desgevraagd overgaan tot het aan derde(n) verstrekken van naam, mailadres en/of ip-adres van een bezoeker/gebruiker.

KLACHTENPROCEDURE

Indien je een klacht hebt over bijdragen of berichtgeving op onze internetsite kunt je je klacht kenbaar maken via het contact formulier op deze website. Vermeld duidelijk het woord “-KLACHT-” in de aanhef.   Graag wel je klacht duidelijk  benoemen en motiveren. De redactie zal je klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en bijdragen/berichten verwijderen wanneer de kennelijke onrechtmatigheid daarvan is aangetoond.

terug naar boven