GB84PRTC00998500023094 – Koop niet van Nicolaas Puts, Engeland !

Fake & fraude! N.Puts is slachtoffer van oplichting. De naam wordt illegaal gebruikt.
Melding ; GB84PRTC00998500023094

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
N Puts
Naam gebruikt voor verkoop
285
29/11/2017
Nicolaas Puts
Engeland
Dit is de tweede maal dat ik weet dat iemand mijn naam (Nicolaas Puts) heeft gebruikt om iets te verkopen op Marktplaats, claimend dat dit uit Engeland komt (ik heb inderdaad vroeger in GB gewoon). Dit ben ik NIET en mijn naam wordt hier foutief gebruikt. Ik zal ook aangifte doen hiervan.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers kan extra info opleveren