NL02BUNQ2205677500 – 0685507358 – Jacuzzi Mizery

Melding ; NL02 BUNQ 2205 677500  +  06-85507358
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Bert H
Jacuzzi
100
2020-05-22
P Michiels delieffste@gmail.com
Hollum 0685507358
Denk je een jacuzzi te kopen, krijg je een doos met oude vodden toegestuurd. Hoewel hij WETTELIJK gezien aan zijn verkoop en levering heeft voldaan is het overduidelijk oplichting. Na contact dreigende taalgebruiken, maar mij maakt hij niet bang. Ik bij mij er in vast. Het is niet het geld, maar het principe


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren