NL03INGB0797309993 – Snapchat oplichtert

Melding ; NL03 INGB 0797 309993
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Lala
Shirt
50
6 juli 2020
Ashant
Breda
Vertel ...


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren