NL06KNAB0609010417 – bekijk het maar

Melding ; NL06 KNAB 0609 010417
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Daphne
Schoenen
47,20
2023-09-28
Veenema
Amsterdam
Vertel ...


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren