NL07KNAB0257787755 – 0685240675 – Buddha beeld zonder zegen

Melding ; NL07 KNAB 0257 787755  +  06-85240675

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Frank
buddha beeldje
130
12/11/2018
Heller
Amsterdam 0685240675
buddha beeld gekocht, nooit geleverd


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers kan extra info opleveren