NL08RABO0118325264 – Melding Facebook oplichting oplichter fraude diefstal

Melding ; NL08 RABO 0118 325264

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Patric
Nintendo NES
56,50
2019-05-05
Janssen
Heemskerk
Via Facebook een NES gekocht.
Betaling gedaan.
Na de betaling niets aan de hand via chat contact gehad.
In de avond ineens een bericht met dat het bedrag er niet op staat en vervolgens zegt de persoon dat hij er niets van weet.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers kan extra info opleveren