NL10BUNQ2051106401 – 0623276603 – Eikel oplichter

Melding ; NL10 BUNQ 2051 106401  +  06-23276603
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Keed
Poging via whatsapp
000,00
2020-12-03
R.I. Carti
0623276603
Appte dat hij mijn zoon was en een ander telefoonnummer had ....
Later vroeg hij If ik hem even kon helpen met even voorschieten1527,38 euro ...overmaken via Bunq...nl10bunq2051106401
Toen ik hem doorverwees naar 0900-8844 werd het stil...


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren