NL10RABO0366332791 – Aan het lijntje gehouden, artikel niet verzonden

Melding ; NL10 RABO 0366 332791

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
K3nny
Helium fles
95
28/04/2018
Van Dijk
Amersfoort
Goederen betaald op voorhand ter goeder trouw. Aan het lijntje gehouden dat artikel niet verzonden kon worden gedurende lange tijd. Uiteindelijk geld teruggevraagd maar sindsdien stil langs kant van verkoper. Vervolgens hetzelfde artikel met foto te koop zien staan onder een andere naam. Uit schrijfwijze etc. blijkt dat het om dezelfde persoon gaat.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers kan extra info opleveren