NL11BUNQ2110169877 – slechte deal

Melding ; NL11 BUNQ 2110 169877
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Gereedschap
Gereedschap
270
2024-02-18
Bosman
Almelo
Vertel ...


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren