NL11INGB0663242851 – 0613340489 – nooit

Melding ; NL11 INGB 0663 242851  +  06-13340489
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Hans
Trainingspak
55
2021-10-12
Veerle
Gouda 0613340489
Betaald en nooit iets ontvangen


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren