NL18BUNQ2066362999 – 0620990311 – Lego slachtoffer

Melding ; NL18 BUNQ 2066 362999  +  06-20990311
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Dave
Lego trein 7750
106,75
2022-02-17
Daniel en Lisanne
Sluiskil 0620990311
Lego trein 7750 gekocht via Marktplaats. Trein niet geleverd, ook niet na bellen/SMS/voicemail. Na betaling werd direct de advertentie direct verwijderd en werden ook de andere advertenties van het Marktplaatsaccount verwijderd. Op MP berichten werd niet gereageerd.
TIP: betaal NOOIT een betaallink of rekeningnummer van BUNQ-bank, daar rekeninghouders zich bij deze bank heel makkelijk kunnen verschuilen achter een FAKE naam. Bij rekeningnummers van deze bank kan je eigen bank bij betaling niet controleren of naam en rekeningnummer bij elkaar horen. Dat heeft BUNQ bank geblokkeerd. Betreffende oplichter is nu actief onder een andere naam met dezelfde advertentie en ook Lego 7730, Lego 725 en Lego 7822.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren