NL18BUNQ2070395677 – foute koffie

extra info: veelpleger ... !
Melding ; NL18 BUNQ 2070 395677
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Monci
Koffiemachine Philips
59,00
2022-05-17
Groupondeals.nl Vasylieva
Via Facebook-advertentie naar een op het oog zeer betrouwbare website geleid. Geen mailbevestiging, geen levering. En nu ook geen website meer.
Lew
Koffie apparaat via Instagram
59
2022-05-26
Dibrova
den bosch
Vertel ...


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren