NL19INGB0009160940 – 0620768927 – malafide als de hel

Melding ; NL19 INGB 0009 160940  +  06-20768927
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Hansie
Dyson stofzuiger
300
2024-01-22
Spelier
Amsterdam 0620768927
Dyson besteld wegens stopzetten zaak. Kon zelf ophalen op 7/2 of opsturen. ivm afstand en tijdstip laten opsturen


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren