NL19INGB0748786716 – 0636069819 – Wel 30 overgemaakt, niks ontvangen.

Melding ; NL19 INGB 0748 786716  +  06-36069819

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Rik
Casio horloge
30
14/09/2018
Ptje
Haarlem 0636069819
Wel 30 overgemaakt, niks ontvangen.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers kan extra info opleveren