NL19RABO0328841935 – 0642962262 – reageert nergens meer op.

Melding ; NL19 RABO 0328 841935  +  06-42962262
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Lscholte
Kledingpakket
40
2022-03-31
Michelle spruit
Hoogeveen 0642962262
Kledingpakket gekocht
Betaald via directe overschrijving
Omdat mevr. Beweerde in de schuldsanering te zitten en gelijk oversteken om die reden niet kon.
Meerdere beloftes door verkoopster gedaan voor het opsturen.
Niets opgestuurd.
Mevrouw blijkt niet op het doorgegeven adres te wonen reageert nergens meer op.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren