NL20BUNQ2071403665 – Besteld en betaald – maar nooit ontvangen

Melding ; NL20 BUNQ 2071 403665
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Fred
Polo shirt
29,95
2022-07-05
Vercauteren x7535 pasnr.024
Besteld en betaald. Berichtje gehad maar nooit ontvangen


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren