NL20INGB0008658559 – geen hanger

Melding ; NL20 INGB 0008 658559
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
EdomH
Sleutelhangers
8,95
2022-01-23
Eric Pham / KNguyen
Onbekend
Verkocht sleutelhangers via FB, stuurde betaalverzoek via Messenger. Rekeningnummer stond op naam van KNguyen NL20INGB0008658559


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren