NL21BUNQ2036633609 – 0613174091 – Aan het lijntje gehouden en nooit gekregen

Veelpleger ! lees meer ..
extra info: veelpleger ... !
Melding ; NL21 BUNQ 2036 633609  +  06-13174091

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Tinus
Festool OF 1400
230
2020-03-18
Albert Vaarding
Zwijndrecht 0613174091
Gekocht en betaald via marktplaats. Willen ophalen maar we kwamen niet tot een afspraak. Toen opgestuurd. Aan het lijntje gehouden en nooit gekregen


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren