NL21BUNQ2070852784 – opgelicht helaas

Melding ; NL21 BUNQ 2070 852784
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Bbq
Bbq big green egg large
79
2022-06-11
Groupondeals.nl. N.FILIPENKO
Vertel ...


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren