NL24BUNQ2031741748 – 0633475707 – fraude alarm

Melding ; NL24 BUNQ 2031 741748  +  06-33475707

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Jorick
Festool rotex
200
2019-11-15
Wilmsen
Wageningen 0633475707
Via marktplaats bod gedaan, gauw akkoord.
Ook nog meer machine aangeboden, kon ik helft nu betsalen, andere helft in Jan. Toen ging er een lichtje branden.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers kan extra info opleveren