NL26SNSB0908653301 – 0651234086 – Thermostaat Tokkie

Melding ; NL26 SNSB 0908 653301  +  06-51234086
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
opgelicht
Toon thermosstaat
20
2020-10-18
finn
Winschoten 0651234086
Toon gekocht en betaald maar niet geleverd gekregen, zou stuk zijn en ik zou mijn geld terug krijgen... Dus niet.
Naam oplichter D(ave?). Kaptein uit Winschoten. Ook op Facebook met een handvol accounts.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren