NL29INGB0702083267 – op telefoontjes reageerde hij niet

Melding ; NL29 INGB 0702 083267
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
RSChai
Aankoop videokaart
150
2017-02-03
Vollink
Gaf aan dat het wel overgemaakt kon worden, en deze dan de kaart zou opsturen. Dit is nooit gebeurd, en op telefoontjes reageerde hij niet.
Aangifte is gedaan, maar niets mee gedaan.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren