NL30BUNQ2047733448 – gewetenloze artipoppe draagzak oplichtster

Melding ; NL30 BUNQ 2047 733448
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Artipoppe Marktplaats oplichter
artipoppe draagzak
150
2020-10-01
Lieke
retranchement
Oplichter die zich voordoet als verkoper van artipoppe draagzak en na betaling profiel verwijdert van Marktplaats. Advertentie en communicatie leek geloofwaardig maar het gaat om een gewetensloze oplichter.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren