NL31ABNA0521102626 – iPhone voor €30,- ….. tja

Melding ; NL31 ABNA 0521 102626

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Pieter
iPhone
30
15 januari 2020
Berends
Groeningen
Vertel ...


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers kan extra info opleveren