NL34BUNQ2051265631 – “Succes gewenst met de aangifte”

Melding ; NL34 BUNQ 2051 265631
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Marietje
Draagzak Artipoppe
150
2020-12-04
Lieke / L. Hensen
Den Helder
Ik kreeg een Bunq tikkie van deze oplichter. Bij het betaalverzoek stond de naam : L. Hensen. Ik heb het Iban op de site van de politie eerst gecheckt maar zag geen meldingen. Ik vermoed dat deze persoon deze rekening net geopend had. Ze zou de draagzak voor de baby die ik gekocht had, die dag nog op de post doen. Maar daarna niks meer gehoord. Toen ik zei dat ik aangifte ging doen (gedaan ook), zei die vuile oplichter: ‘succes’. Een zwangere vrouw oplichten met baby spullen. Bah!


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren