NL36SNSB8838667543 – 0645890753 – De Koog ????? echt ?? NIET !

Melding ; NL36 SNSB 8838 667543  +  06-45890753
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Marcel
Dateq mengpaneel
323,15
2022-03-18
Gharmati
De Koog 0645890753
Vertel ...
AH
Ultimaker 3D printer
500
2022-03-19
Ghamarti
De Koog
Vertel ...


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren