NL38INGB0687601878 – oplichting diefstal

Melding ; NL38 INGB 0687 601878

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Suzanne
Kinder buggy
76,50
2019-11-10
J.Kupers
Veldhoven
Op Marktplaats heb ik geboden op een advertentie (van een buggy). Vervolgens betaald via een ideal betaalverzoek via ING, dat authentiek was. Het pakketje zou verzonden worden, maar roen ik een paar dagen later chechte was het account verdwenen en niks meer ontvangen.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers kan extra info opleveren